Doprovázení pěstounských rodin

Poslání

Posláním je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení a podpory náhradních rodičů.

Cílová skupina

Nezaopatřené děti svěřené do pěstounské péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice.
Dlouhodobí i přechodní pěstouni a poručníci osobně pečující o dítě, a to na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice.
Každé dítě, které se na nás obrátí o pomoc (podle §8 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně).

Typ poskytované služby

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle § 48 zákona č. 359/1999 Sb.
Odkaz na Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Cíle naší služby

 • poskytnout rady a informace náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích;
 • konkrétní pomoc náhradním rodinám při řešení běžných problémů v oblasti sociální a výchovné;
 • prostřednictvím pravidelných kontaktů poskytnout dětem v náhradní rodinné péči podmínky pro vyjádření jejich potřeb, obav a trápení;
 • podporovat, a pokud to rodina potřebuje, také zajistit bezpečný kontakt dětí s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami;
 • zvyšování odbornosti náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání;
 • spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb, samosprávou a dalšími institucemi v zájmu řešení nepříznivých sociálních situací občanů;
 • zprostředkovat uživatelům kontakt na veřejně dostupné služby;

Zásady činnosti

 • hlavní důraz kladen na hájení zájmů, práv a potřeb dítěte – zájem dítěte je na předním místě, je vnímán jako důležitá hodnota pro spolupráci. Zjišťujeme názory a potřeby, např. mluvíme s ním o samotě, hrajeme si s ním, nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor;
 • podpora přirozeného sociálního prostředí dítěte – setkáváme se s rodinou v jejím přirozeném prostředí, přímo doma, můžeme tak poznat celkovou atmosféru rodiny, zároveň to umožňuje pracovat s dítětem a jeho rodinou v jeho přirozeném prostředí. Všímáme si zejména začlenění dítěte do komunity, jeho vztahů k vrstevníkům, přístupu k běžným službám. Podporujeme budování vztahů s biologickou rodinou.
 • rovnost – nabízíme podporu všem pěstounským rodinám, které si SSMS zvolí za doprovázející organizaci, bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost.
 • profesionalita – řídíme se platnými vnitřními metodikami a pravidly. Snažíme se své znalosti prohlubovat pomocí pravidelných odborných školení.
 • ochrana práv doprovázených rodin a svěřených dětí – dbáme na respektování soukromí a ochranu osobních údajů doprovázených rodin.

Kontakty

Mgr. Pavla Pillerová
+420 376 520 641+420 602 524 705
pillerova@socialni-susice.cz

Informace pro zájemce

Zájemce o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací se může obrátit na Mgr. Pavlu Pillerovou, kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Pro uzavření Dohody je nutný souhlas místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kontaktní doba

Středa: 10:00 – 16:00 hod.