Kontakty

PhDr. Renata Auterská, ředitelka organizace
+420 376 547 315+420 606 045 525

Domov důchodců a Domov se zvláštním režimem

Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Bc. Jarmila Dolejšová, vedoucí Domova a zástupce ředitelky
+420 376 547 320 +420 601 573 173
Mgr. Eliška Kubalíková, vedoucí zdravotní péče
+420 376 547 319 +420 737 911 146
Mgr. Andrea Vetráková, sociální pracovnice
+420 376 547 312 +420 601 573 174
Daniela Stupková, mzdová účetní
+420 376 547 313
Petra Pintířová, účetní
+420 376 547 314

Oddělení Domova důchodců – 24 hodin denně:

odd. A (1. a 2. nadzemní podlaží) – +420 376 547 316
odd. B (3. nadzemní podlaží) – +420 376 547 317
odd. B (4. nadzemní podlaží) – +420 376 547 318

Oddělení Domova se zvláštním režimem – 24 hodin denně:

odd. 1. a 2. nadzemní podlaží – +420 373 749 360

odd. 3. nadzemní podlaží – +420 373 749 361

Dům s pečovatelskou službou

Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Mgr. Pavla Pillerová, vedoucí pečovatelské služby
+420 376 520 641+420 602 524 705

Denní stacionář Klíček

Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice

Bc. Marie Pavelcová, vedoucí služby
+420 602 650 951

Doprovázení pěstounských rodin

Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

Mgr. Lucie Koubová, sociální pracovnice
+420 376 526 693+420 723 857 194