Whistleblowing

Informace o vnitřním oznamovacím systému podle zákona č. 171/2023 Sb.

Příspěvková organizace:

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

IČ:

49207482

se sídlem:

Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ: 342 01

zápis ve veřejném rejstříku:

Krajský soud v Plzni, Pr 643

zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále též „Zákon“, vnitřní oznamovací systém (VOS).

V rámci vnitřního oznamovacího systému jsou k dispozici následující komunikační metody:

A: Písemná oznámení – elektronická forma:

Kontaktní údaje pro písemná oznámení:

Příslušná osoba:

jméno, příjmení:

JUDr. Jana Kopáčková, advokát

email:

whistleblowing@janakopackova.cz

B: Ústní oznámení – telefonicky (popř. možné sjednat osobní schůzku):

jméno, příjmení:

JUDr. Jana Kopáčková, advokát

tel.:

+420 603 591 988

*

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace využívá v souladu se Zákonem svého oprávnění a vylučuje přijímání oznámení od jiných osob, než je následující okruh osob:

  • zaměstnanci
  • účastníci odborných stáží či odborných praxí/dobrovolníci
  • uchazeči o zaměstnání.

Dále je možné podat v rámci ČR oznámení prostřednictvím systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Whistleblower – Justice.cz

Příspěvková organizace Sociální služby Města Sušice zřídila vnitřní oznamovací systém pro účely podávání oznámení v souladu se Zákonem, příslušné osoby splňují všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce a garantují při přijímání a zpracování oznámení postup podle Zákona.