Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem a jejich rodinám zvládat obtíže způsobené věkem nebo zdravotním postižením tak, aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Pečovatelská služba se poskytuje dle individuálních potřeb klienta. Společně s klienty spolupracujeme na hledání vhodných řešení a respektujeme v maximální možné míře uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí klienta. Pečovatelská služba je poskytována každý den, včetně víkendů a svátků v čase od 7:00 do 21:30 hodin.

Ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup jsou základními principy, které jsou nezbytně nutné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty. Všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce. Zaměstnanci organizace se průběžně vzdělávají a účastní se různých seminářů, konferencí a školení zaměřených na práci v sociálních službách.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

Dokumenty