Tísňová péče

Poslání

Tísňová péče dodává seniorům a osobám se zdravotním postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je nevolnost, slabost, pád, strach ze samoty, aj. Odborný personál zajistí pomoc 24 hodin denně.

Leták tísňové péče

Popis funkce služby tísňové péče

Klient vlastní telekomunikační zařízení, které vysílá tísňové sms (textové zprávy) pomocí SOS tlačítka umístěného na telefonu, na náramkovém tlačítku či jiném telekomunikačním přístroji. Tísňovou zprávu přijímá poskytovatel tísňové péče a daným způsobem na ni reaguje.

Klient používá SOS tlačítko v případě krizové situace:

 • při náhlém zhoršení zdravotního stavu,
 • při pádu s poraněním či nemožností pohybu,
 • při nezvládnutí základních úkonů péče o sebe,
 • při technických problémech, kdy se nelze dovolat pomoci.

Cíle tísňové péče

 • rozšířit nabídku služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v sušickém regionu
 • komplexnost služeb – provázat stávající sociální služby organizace jako je pečovatelská služba, poradenství, aktivizace, odlehčovací služby tak, aby klient byl zajištěn a mohl zůstat doma
 • zajistit pocit bezpečí pro klienta, jeho rodinu a pečující osoby
 • umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí
 • snižovat sociální izolaci starých, nemocných a osaměle žijících lidí
 • pomoci rodinám a pečujícím osobám v péči o jejich blízké

Dlouhodobým cílem naší organizace je zajistit nebo zprostředkovat co nejucelenější služby klientům tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Zásady poskytování tísňové péče

 • komplexnost (provázanost s ostatními sociálními službami, které poskytuje naše organizace a spolupráce s ostatními poskytovateli)
 • individuální podpora (služba je nastavena uživatelovi přímo dle jeho potřeb)
 • odbornost (zaměstnanci se pravidelně vzdělávají a vyhledávají si aktuální informace v sociální oblasti)

informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí)


Tísňová péče je hrazená dle platného ceníku (zde: https://www.socialni-susice.cz/cenik-tisnove-pece/)

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice

+420 376 520 641
+420 602 524 705
pillerova@socialni-susice.cz

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o službu se může obrátit na Mgr. Pavlu Pillerovou (vedoucí terénních a ambulantních služeb), kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Následujícími kroky při jednání se zájemcem o službu je vyplnění žádosti o službu a posouzení sociální situace klienta.

Čas poskytování služby v terénní formě

24 hodin denně

Územní působnost

Město Sušice a okolí do vzdálenosti 15 km