Odlehčovací služba

Cílem odlehčovací služby je pomoci rodině nebo blízké osobě v péči o seniora v době, kdy z krátkodobého důvodu (odpočinek, dovolená, zdravotní indispozice, zajištění osobních záležitostí) není schopna péči zajistit. Službu nabízíme v pobytové nebo terénní formě.

Pobytová odlehčovací služba

Služba poskytuje stejné služby jako pobytová služba domova pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy. Nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců.

Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jejím cílem je ulehčit péči pečující osobě.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb ( zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí ).

Ceník terénní odlehčovací služby