Odlehčovací služba

Cílem odlehčovací služby je pomoci rodině nebo blízké osobě v péči o seniora v době, kdy z krátkodobého důvodu (odpočinek, dovolená, zdravotní indispozice, zajištění osobních záležitostí) není schopna péči zajistit. Službu nabízíme v pobytové nebo terénní formě.

Registr poskytovatelů soc. služeb: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=7e8ca2e640a86a8a&SUBSESSION_ID=1589202102095_2

Pobytová odlehčovací služba

Služba poskytuje stejné služby jako pobytová služba domova pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy. Nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců.

Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba je poskytována v domácím prostředí klienta, jejím cílem je ulehčit péči pečující osobě.

Ceník terénní odlehčovací služby