Sociálně aktivizační služby

Poslání

Sociálně aktivizační služby jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením ze sušického regionu. Nabízené aktivity napomáhají k udržování sociálních kontaktů, udržují psychickou i fyzickou kondici a podporují aktivní občanství. Pomáhají překonávat nepříznivou sociální situaci způsobenou vyšším věkem, zdravotním postižením, odchodem do důchodů, odchodem partnera, ztrátou přátel, pracovním zaneprázdněním rodiny, přestěhováním do domu s pečovatelskou službou.Aktivity probíhají v Domě s pečovatelskou službou a v terénu.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

CÍLEM SLUŽBY

  1. Snížení rizika sociální izolace z důvodu věku, zdravotního stavu
  2. Zlepšení psychického i fyzického zdraví
  3. Posílení soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě

Dlouhodobým cílem sociálně aktivizačních služeb je vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro aktivizaci uživatelů a snižovat rizika sociální izolace tak, aby uživatelé mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

ZÁSADY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB

1. Dodržování práv uživatelů

Respektování svobodného rozhodnutí a vnímání uživatele jako rovnoprávného člověka. Každý má právo odmítnout službu, a to i bez udání důvodu. Uživatel může kdykoliv začít znovu naší službu využívat.

2. Flexibilita

Přizpůsobování se individuálním schopnostem a dovednostem uživatele.

3. Nestrannost a bezpečnost

Pracovník poskytuje službu nestranně, zachovává potřebnou diskrétnost a mlčenlivost. Aktivizační služby probíhají v bezbariérovém prostředí a poskytují se s ohledem na bezpečnost uživatele a ochranu jeho zdraví.

4.Bezplatnost

Nabídka aktivit

  • trénink paměti
  • Virtuální univerzita třetího věku
  • procvičování jemné motoriky (ruční práce, výroba dekorací, vaření, aj.)
  • nácvik práce s moderními technologiemi (práce s mobilním telefonem, počítačem, tabletem)
  • cvičení
  • hromadné kulturní akce

Aktivizační služby jsou zdarma. Virtuální univerzita třetího věku je zpoplatněna dle podmínek ČZU v Praze.

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice

+420 376 526 693
+420 723 857 194
rezankova@socialni-susice.cz

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o službu se může obrátit na Mgr. Pavlu Pillerovou (vedoucí terénních a ambulantních služeb), kde získá bližší informace, jak dále postupovat.

Čas poskytování služby

Pravidelné aktivity ve skupině:

Pondělí10:00 – 11:00
Středa8:00 – 11:00
Čtvrtek8:00 – 11:00


Další individuální aktivity probíhají dle domluvy, větší akce dle aktuální měsíční nabídky