Sociální a paliativní poradna

Sociální poradna poskytuje bezplatně pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem, zdravotním stavem nebo znevýhodňujícím prostředím. Podporujeme vlastní aktivitu uživatelů na řešení své situace, zvyšujeme jejich informovanost o jejich právech a povinnostech.

Cílem paliativní poradny je předat informace ve věcech souvisejících s koncem života. Zprostředkovat poradenství s lékařem s atestací v paliativní medicíně, Poskytnout informace o sociálních a sociálně – zdravotních službách, kompenzačních pomůckách a sociálních dávkách. Poskytneme pomoc pečujícím osobám s péčí o nemocného v jejich přirozeném prostředí za podpory pečovatelů, fyzioterapeuta a sociálního pracovníka s možností využití psychoterapeuta či duchovního.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

Konkrétní nabídka služeb

 • pomoc zorientovat se v systému sociálních dávek
 • pomoc a podpora v těžkých chvílích, první pomoc v krizi
 • asistenci při jednání na úřadech a institucích, možný je i doprovod klienta na instituce
 • informace o získání bydlení v Domě s pečovatelskou službou a pomoc s vyplněním žádosti
 • návaznost na jiné poskytovatele sociálních služeb v regionu a pomoc s kontaktováním jiných institucí
 • pomoc s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a pomoc s jejím zajištěním, zapůjčení kompenzační pomůcky (viz: https://www.socialni-susice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Ceník-kompenzačky-nový-2020.pdf)
 • nabídka podpory a pomoci při stěhování a zabydlení se v novém prostředí Domu s pečovatelskou službou a to nejen novým obyvatelům ale i jejich rodině(seznámení s chodem domu s pečovatelskou službou, s nabídkou aktivit a poskytovaných služeb,..)
 • pomoc s výběrem vhodné sociální služby
 • pomoc při řešení mezigeneračních a sousedských vztahů
 • pomoc při sestavování a vyplňování formulářů (žádostí, oznámení, odvolání…)
 • poskytování informací (propagační materiály, adresáře, brožury, vyhledání kontaktu
 • poradenství ohledně vyřízení invalidních důchodů či statutu osoby zdravotně znevýhodněné
 • poradenství týkající se pracovně právní problematiky, evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, apod.
  dluhové poradenství