Denní stacionář Klíček

Posláním denního stacionáře Klíček je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojení se do běžného života. Dbáme na individuální přístup a snažíme se vycházet především z přání a požadavků samotného klienta. Cílem služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u klientů k takovým změnám, které mohou napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.

informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (Ministerstvo práce a sociálních věcí)