Domov pro seniory

V pobytové službě domova pro seniory pečujeme o klienty, kteří bez pomoci jiné osoby již sami žít nedokážou. Naším posláním je vytvářet náhradní prostředí domova, kde se klienti můžou cítit příjemně a bezpečně. Naší snahou je poskytovat péči nejen odborně, ale především lidsky a s důrazem na zachování důstojnosti člověka. Každý klient je jedinečný a jeho problémy jsou specifické, proto je nutný individuální přístup.

Klientům nabízíme možnost využití fakultativních služeb jako je například kadeřnictví, pedikúry, nebo vlastní kavárny v domově. Čas klientů naplňujeme bohatým kulturním programem, různými aktivitami (cvičení, kinokavárna, čtení, ruční výroba a mnoho dalších) a podporou mezigeneračních setkávání. V péči o naše klienty využíváme koncepty bazální stimulace, smyslové aktivizace, validace podle Naomi Feil a jiné.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

Zdravotní péče v domově

V našem domově poskytují ambulantní zdravotní péči všeobecné sestry 24 hodin denně.
Praktický lékař k nám dochází 2x týdně, péči odborných lékařů zajišťujeme podle potřeb našich klientů.

Telefonní kontakty na oddělení klientů – 24 hodin denně:

odd. A (1. a 2. nadzemní podlaží) – 376 547 316
odd. B (3. nadzemní podlaží) – 376 547 317
odd. B (4. nadzemní podlaží) – 376 547 318