Povinné k zveřejnění

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

nábřeží Jana Seitze 155
342 01 Sušice

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka č. 643.rpkh42

Datová schránka: prpkh42

Zřizovatel: město Sušice

Statutární zástupce: PhDr. Renata Auterská

IČO: 492 07 482

Bankovní spojení: 986 341 0217/0100 – účet vedený u KB, pobočka Sušice

Domov důchodců Sušice

nábřeží Jana Seitze 155
342 01 Sušice

Vedoucí Domova: Bc. Jarmila Dolejšová

Poskytované služby

Domov pro seniory –  nábřeží Jana Seitze 155, Sušice

– registrační číslo sociální služby 743 03 43

Domov se zvláštním režimem – nábřeží Jana Seitze 131, Sušice

– registrační číslo sociální služby 225 27 43

Odlehčovací služby – nábřeží Jana Seitze 155, Sušice

– registrační číslo sociální služby 534 68 39