Domov se zvláštním režimem

Služba je určena seniorům s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou nebo různými druhy demence, kteří v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

Naším posláním je pečovat o klienty, kteří bez pomoci již sami žít nedokáží. Pomáháme jim udržet jejich schopnosti podle možností a přání klienta. Prací všech zaměstnanců, ve spolupráci s rodinami a blízkými klientů, je vytvářet prostředí, kde se lidé cítí příjemně, bezpečně a důstojně. Naší snahou je poskytovat péči nejen odborně, ale především lidsky a s důrazem na zachování důstojnosti člověka.

Našimi cíli, to o co se snažíme, je stále zlepšovat naše poskytované služby a udržet si atmosféru domova – zájmu jeden o druhého, pospolitosti a důvěry.

Prostředí a denní program se snažíme klientům přizpůsobit tak, abychom co nejdéle podporovali jejich zachované kognitivní a fyzické schopnosti. S klienty ve spolupráci s nejbližšími sestavujeme jejich biografii, která je vodítkem v každodenní práci s klientem.

Klientům nabízíme možnost využití fakultativních služeb jako je například kadeřnictví nebo pedikúry. Čas klientů naplňujeme různými aktivitami (cvičení, čtení, ruční výroba a mnoho dalších) a podporou mezigeneračních setkávání. V péči o naše klienty využíváme koncepty bazální stimulace, smyslové aktivizace, validace podle Naomi Feil a jiné.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

Zdravotní péče v domově

V našem domově poskytují ambulantní zdravotní péči všeobecné sestry 24 hodin denně.
Praktický lékař k nám dochází 2x týdně, péči odborných lékařů zajišťujeme podle potřeb našich klientů.

Telefonní kontakty na oddělení klientů – 24 hodin denně:

odd. 1. a 2. nadzemní podlaží – 373 749 360
odd. 3. nadzemní podlaží – 373 749 361