Ceník odlehčovací služby

Úhrada za úkony odlehčovací služby od 1.10.2023

Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování odlehčovací služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití155,-Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek155,-Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík155,-Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřníma vnějším prostoru155,-Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pomoc při úkonech osobní hygieny155,-Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty155,-Kč/hod
pomoc při použití WC155,-Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy155,-Kč/hod
pomoc při přípravě stravy155,-Kč/hod

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod dospělých155,-Kč/hod
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou155,-Kč/hod

Sociálně terapeutické činnosti
sociálně terapeutická činnost155,-Kč/hod

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmům a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů155,-Kč/hod
pomoc při vyřizování běžných záležitostí155,-Kč/hod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností155,-Kč/hod
podpora při zajištění chodu domácnosti155,-Kč/hod

Kancelář odlehčovací služby Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

je otevřena každý všední den od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30

telefonní číslo pevná linka: 376 520 641

mobilní telefony: 602 524 705