Pečovatelská služba je poskytovaná seniorům, zdravotně postiženým občanům v Sušici a okolních obcích a to každý den, včetně víkendů a svátků v čase od 7:00 do 21:30.

Pečovatelská služba slouží k zajištění životu nezbytných potřeb a umožňuje seniorům i zdravotně postiženým osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Základní služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Dále klientům nabízíme ambulantní služby: prádelna, pedikůra, bezbariérové prostory koupelny, fyzioterapie.

Cíle

  • zvyšovat kvalitu individuálně poskytované pečovatelské služby
  • zajistit dostatečný počet kvalifikovaných, motivovaných a spokojených pracovníků
  • rozvíjet spolupráci s rodinami a blízkými osobami klientů

Reagujeme na poptávku ze strany našich klientů a dále chceme pokračovat v rozšiřování nabídky našich služeb, např. fyzioterapie, která je důležitá součást péče o klienta.

Ze statistického hlediska populace stárne a tím pádem se navyšuje počet klientů a na to chceme do budoucna reagovat zvýšením kapacity počtu klientů.

 

Kolik zaplatíte?

Ceník pečovatelské služby platný od 1.10.2016