V těchto záložkách naleznete dokumenty důležité pro poskytování sociální služby a také ty, které by Vás mohli zajímat. 

Žádost o poskytování sociální služby a lékařské vyjádření

Tyto dokumenty si žadatelé mohou s pomocí či sami vytisknout a vyplnit. Pokud si přejete zahájit poskytování služby co nejdříve po podání žádosti (samozřejmě při volné kapacitě), nezapomeňte si nechat od ošetřujícího lékaře vyplnit lékařské vyjádření a doplnit i aktuální důchodový výměr. Žádost MUSÍ být podepsaná – vždy se můžete obrátit na sociální pracovnici, které můžete také žádost doručit.

 

Vzorová smlouva

Tento dokument slouží jako podklad pro poskytování sociální služby. Po jednání se zájemcem o službu ho individuálně sestaví sociální pracovnice podle vzájemné domluvy.

 

Výroční zprávy

Jsme povinni tyto zprávy zveřejňovat a doufáme, že Vám také blíže přiblíží naše činnosti.

 

Evropské projekty

Realizované projekty, které byly financovány prostřednictvím fondů EU.

 

Aktuálně zveřejnění

V této sekci najdete ostatní dokumenty různé povahy, které máme povinnost zveřejňovat, většinou po omezenou dobu.