Pečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem a jejich rodinám zvládat obtíže způsobené věkem nebo zdravotním postižením tak, aby mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

Zásady poskytování pečovatelské služby

  • Respektování důstojnosti a individuality

Zaměstnanci respektují v maximální možné míře uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí klienta. Pečovatelská služba se poskytuje dle individuálních potřeb klienta.

  • Podpora soběstačnosti
  • Partnerský přístup ke klientům

Zaměstnanci organizace s klienty spolupracují na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby.

  • Odbornost pracovníků

V organizaci pracují zaměstnanci, kteří mají dosaženou potřebnou odbornost k výkonu své pracovní pozice. Zaměstnanci organizace se průběžně vzdělávají. Účastní se různých seminářů, konferencí a školení zaměřených na práci v sociálních službách.

  • Týmová spolupráce

Všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a vedení organizace tuto spolupráci podporuje.

  • Otevřenost a spolupráce

Ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup jsou základními principy, které jsou nezbytně nutné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty.

  • Podpora v začleňování klientů do společenského života regionu

Naší snahou je, pokud klient projeví zájem, napomáhat mu při vyhledávání společenských kontaktů, informovat ho o možnostech zapojení se do společenského života a předcházet tak sociální izolaci.

Cena poskytované služby

Pečovatelská služba je hrazená dle platné úhradové vyhlášky. Aktuální ceník naleznete zde.

Čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována každý den, včetně víkendů a svátků v čase od 7:00 do 21:30 hodin.

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o službu se může obrátit na Mgr. Pavlu Pillerovou (vedoucí terénních a ambulantních služeb), kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Následujícími kroky při jednání se zájemcem o službu je vyplnění žádosti o službu, posouzení sociální situace klienta a míry potřebné podpory.

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice

+420 376 520 641
+420 602 524 705
pillerova@socialni-susice.cz