Cesta k nám…

vás povede ze samého centra města Sušice přes „lávku“ na nábřeží Jana Seitze. Domov důchodců Sušice tvoří dvě budovy, kde v budově č.p. 131 je poskytována služba domova se zvláštním režimem a v rozlehlejší budově č.p. 155 poté domov pro seniory a odlehčovací služby.

Veškeré administrativní zázemí všech pobytových služeb najdete v budově č.p. 155.

 Pro snažší orientaci nás najdete na mapě: