Domů

Zákaz návštěv

Z důvodu výskytu respiračního onemocnění Covid -19 platí od dnešního dne tj. 3. 3. 2020, až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV pro Domov důchodců, Domov se zvláštním režimem a denní stacionář Klíček Sociálních služeb města Sušice.

Naši klienti jsou velmi křehcí a toto onemocnění by mnohé z nich mohlo přímo ohrozit na životě. Věříme, že všichni toho opatření chápete a toto nucené odloučení zvládnete jak Vy, tak i Vaši blízcí.

Děkujeme za pochopení.

Pečovatelská služba slouží k zajištění životu nezbytných potřeb a umožňuje seniorům i zdravotně postiženým osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Nabízené aktivity napomáhají k udržování sociálních kontaktů, udržují psychickou i fyzickou kondici a podporují aktivní občanství.

Posláním je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení a podpory náhradních rodičů.

Tísňová péče je sociální služba, která dodává seniorům a osobám se zdravotním postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je nevolnost, slabost, pád, strach ze samoty, aj.

Cílem této služby je možnost vyzkoušet si pomůcky přímo v domácnosti, jejich vhodnost a usnadnění péče o člověka v domácnosti

Posláním denního stacionáře Klíček v Sušici je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojením do běžného života.

Cílem sociální poradny je poskytnout pomoc osobě, která se nachází v tíživé životní situaci. Snažíme se být pomocným článkem v řešení problému, poskytnout rady a informaci a být nápomocní v situaci, kde je komunikační bariéra.

V krásném prostředí s výhledem na řeku Otavu najdete Domov důchodců Sušice, pobytovou službu pro seniory nad 65 let, kteří potřebují nepřetržitou odbornou péči, kterou už jim jejich blízcí nejsou schopni v domácích podmínkách zabezpečit.

Pro seniory od 65 let věku s onemocněním různými druhy demence, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a vyčerpali ostatní možnosti pomoci ve svém domácím prostředí. Péči zajišťujeme 24 hodin denně.

Pro seniory a zdravotně postižené občany, o které pečuje blízká osoba a potřebuje s péčí pomoci.