Domů

NÁVŠTĚVY

Prosíme návštěvy o dodržování níže uvedených pravidel:

  • Vstup pouze hlavním vchodem s vlastní rouškou a rukavicemi.
  • Zapište se do evidence návštěv.
  • Při příchodu i odchodu si vždy vydezinfikujte ruce.
  • Návštěva se musí nahlásit u personálu.
  • Pokud máte příznaky nemoci, návštěva nemůže proběhnout.
  • Pokud je to možné, návštěva by měla probíhat ve venkovních prostorech – terasy, okolí domova.
  • Z důvodu dezinfekce ploch je nutné odchod oznámit personálu.

Děkujeme za pochopení!

V krásném prostředí s výhledem na řeku Otavu najdete Domov důchodců Sušice, pobytovou službu pro seniory nad 65 let, kteří potřebují nepřetržitou odbornou péči, kterou už jim jejich blízcí nejsou schopni v domácích podmínkách zabezpečit.

Cílem je poskytnout pomoc osobě, která se nachází v tíživé životní situaci. Snažíme se být pomocným článkem v řešení problému, poskytnout informace a podporu při aktivním řešení této situace.

Pro seniory od 65 let věku s onemocněním různými druhy demence, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a vyčerpali ostatní možnosti pomoci ve svém domácím prostředí. Péči zajišťujeme 24 hodin denně.

Posláním je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení a podpory náhradních rodičů.

Pečovatelská služba slouží k zajištění životu nezbytných potřeb a umožňuje seniorům i zdravotně postiženým osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Služba poskytuje řešení v čase, kdy pečující potřebuje překlenout krátkodobé období, ve kterém není schopný zajistit péči o svého blízkého. Službu nabízíme v pobytové formě v domově pro seniory, nebo terénní formě v přirozeném prostředí klienta.

Nabízené aktivity napomáhají k udržování sociálních kontaktů, udržují psychickou i fyzickou kondici a podporují aktivní občanství.

Tísňová péče je sociální služba, která dodává seniorům a osobám se zdravotním postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je nevolnost, slabost, pád, strach ze samoty, aj.

Cílem této služby je možnost vyzkoušet si pomůcky přímo v domácnosti, jejich vhodnost a usnadnění péče o člověka v domácnosti

Posláním denního stacionáře Klíček v Sušici je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojením do běžného života.