Projekty – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

 

Moc si vážíme možnosti se zařadit po bok čtrnácti dalších zařízení pobytových služeb pro seniory a účastnit se druhého běhu projektu Rozvoj paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory. Jedná se o projekt Nadačního fondu Abakus, realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder. Jeho cílem je umožnit, aby senioři mohli v souladu se svým přáním pobývat až do úplného konce ve známém prostředí, kde se cítí bezpečně.

Aby se to mohlo podařit, je třeba zajistit spolupráci mnoha lidí z různých stran. Protože je naší snahou poskytovat péči nejen odborně, ale především lidsky, budeme si moci dva roky vyměňovat zkušenosti s ostatními zařízeními v České republice a hledat vlastní cestu. Chceme být našim klientům a jejich rodinám po boku až do samého konce tak, jak si budou přát.

Více na https://abakus.cz/pilotni-program/