Projekty – Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

Název projektu:

Sociální služby Města Sušice – Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

Žadatel:

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Zodpovědná osoba:

PhDr. Renata Vácová,

IROP:

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1

Celkové náklady:

5 001 280,00 Kč

Cílem projektu je pomocí investice do sociální infrastruktury, vytvořit kvalitní a kapacitně vyhovující mobilní zázemí pro poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby a zvýšit tak kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi. Předmětem projektu je rozšíření mobilního zázemí pečovatelské služby o 4 automobily, které zmodernizují a rozšíří kapacitu a variabilitu vozového parku terénní pečovatelské služby Sociální služby Města Sušice.

Realizací projektu dojde na území města Sušice a v okolních obcích:

– ke zvýšení spolehlivosti a dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,

– k vybudování odpovídajícího mobilního zázemí pro pracovníky a klienty poskytovatele soc. služeb,

– k rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století,

– ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, čímž se přispěje ke zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Realizací projektu dojde k navýšení kapacity a variability vozového parku pečovatelské služby, čímž se výrazně zkvalitní mobilní zázemí pro poskytování služeb terénní pečovatelské služby provozované žadatelem. Pečovatelé i sociální pracovníci budou mobilnější a díky rychlejší dopravě ke klientům se tak zvýší podíl jejich času stráveného přímo s klienty v jejich přirozením domácím prostředí a s tím spojená vyšší efektivita služby.

Projekt „Sociální služby Města Sušice – Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19