Projekty – mobilita sociální služby

Název projektu:Sušice – mobilita sociálních služeb
Žadatel:Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace
Zodpovědná osoba:PhDr. Renata Vácová,
IROP:Zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb v ORP Sušice, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002197
Celkové náklady:474 910,00 Kč

Projektem bude posílena vybavenost terénního týmu, který poskytuje sociálních služby ve městě Sušice. Podpoří se tak kvalitní poskytování sociálních služeb ve městě. Konkrétní aktivitou projektu na nákup jednoho užitkového automobilu, který by dle potřeby využívaly týmy pečovatelské služby,  odlehčovací služby, tísňové péče, odborné sociální poradny a aktivizačních terénních služeb.

Realizací projektu dojde na území MAS Pošumaví :

– Ke zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální péče.

– Ke zlepšení podmínek pro kvalitnější poskytování sociálních služeb.

– K inkluzi osob se zdravotním postižením – především osob o omezenou schopností pohybu.

– K podpoře osob se zdravotním postižením v běžném životě v jejich přirozeném prostředí.

Výsledky projektu:

– Zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb sociální péče ve městě Sušici a okolí.

– Zvýšení měsíční kapacity poskytnutých sociálních služeb ve městě Sušici a okolí.

– Zlepšení jednoho materiálně-technického dlouhodobého vybavení terénních služeb.

– Zlepšení kvality pěti poskytovaných sociálních služeb (pečovatelská služba, tísňová péče, aktivizační činnosti, odborného poradenství, odlehčovací služby.

Realizace záměru vychází z dlouhodobého monitorování potřeb cílových skupin nejen v rámci činností vykonávaných žadatelem, ale také v rámci komunitního plánování ORP Sušice.