Půjčovna kompenzačních pomůcek

Poslání:

Možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcku přímo v domácnosti, její vhodnost a usnadnění péče o člověka v jeho přirozeném prostředí. Součástí služby je i poradenství, jak pomůcku vhodně používat. V rámci poradenství nabízíme také pomoc při vyřízení žádosti o vlastní pomůcku.

Cílová skupina:

senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby po úrazech

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice

mobil: 723 857 194
tel.: 376 526 693

Mgr. Helena Jechová, sociální pracovník
723 857 194376 526 693

Informace pro zájemce

Zájemce o službu se může obrátit na Mgr. Helenu Jechovou v kanceláři pečovatelské služby, kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Zájemce si pomůcku vybere, vyzkouší a následně je s ním sepsána smlouva o zapůjčení kompenzační pomůcky.

Ceník kompenzačních pomůcek

Čas poskytování služby

Každý všední den od 7:00 – 15:30