Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pro seniory od 65 let věku s onemocněním různými druhy demence, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a vyčerpali ostatní možnosti pomoci ve svém domácím prostředí. Péči zajišťujeme 24 hodin denně.