NÁVŠTĚVY

Návštěva je povolena za následujících podmínek:

  • Vstup pouze s potvrzením o negativním testu na Covid-19, který nebude starší 48 hod. Je možné využít odběrové místo Sušické nemocnice, které je otevřeno i pro veřejnost. Více informací naleznete na stránkách Sušické nemocnice www.susnem.cz. Potvrzení zůstává zařízení.
  • Test není podmínkou u osob, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
  • Osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o kompletním provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od očkování uplynulo nejméně 14 dní, se stačí prokázat vystaveným certifikátem o očkování.
  • Vstup pouze hlavním vchodem s vlastním respirátorem (možnost nákupu v lékárně) a rukavicemi.
  • Ke klientovi mohou max. 2 osoby.
  • Doba návštěvy je max. 1 hodina.
  • Z důvodu dezinfekce ploch je nutné odchod oznámit personálu.

Děkujeme za pochopení!