NÁVŠTĚVY

Prosíme návštěvy o dodržování níže uvedených pravidel:

  • Vstup pouze hlavním vchodem s vlastní rouškou a rukavicemi.
  • Zapište se do evidence návštěv.
  • Při příchodu i odchodu si vždy vydezinfikujte ruce.
  • Návštěva se musí nahlásit u personálu.
  • Pokud máte příznaky nemoci, návštěva nemůže proběhnout.
  • Pokud je to možné, návštěva by měla probíhat ve venkovních prostorech – terasy, okolí domova.
  • Z důvodu dezinfekce ploch je nutné odchod oznámit personálu.

Děkujeme za pochopení!