Poslání

Posláním Sociálních služeb Města Sušice při výkonu sociálně-právní ochrany je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení a podpory náhradních rodičů.

 

Cílová skupina

Nezaopatřené děti svěřené do pěstounské péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice. Dlouhodobí i přechodní pěstouni na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice.

 

Cíle

  • poskytnout rady a informace náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích;
  • konkrétní pomoc náhradním rodinám při řešení běžných problémů v oblasti sociální a výchovné;
  • prostřednictvím pravidelných kontaktů poskytnout dětem v náhradní rodinné péči podmínky pro vyjádření jejich potřeb, obav a trápení;
  • podporovat, a pokud to rodina potřebuje, také zajistit bezpečný kontakt dětí s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami;
  • zvyšování odbornosti náhradních rodičů prostřednictvím vzdělávání;
  • spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb, samosprávou a dalšími institucemi v zájmu řešení nepříznivých sociálních situací občanů;
  • zprostředkovat uživatelům kontakt na veřejně dostupné služby;

 

Typ poskytované služby

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami dle § 48 zákona č. 359/1999 Sb.

 

Kontakty

Mgr. Lucie Koubová
Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice
mobil: 723 857 194
tel.: 376 526 693
e-mail: koubova@socialni-susice.cz

 

Informace pro zájemce

Zájemce o uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací se může pro informace obrátit na Mgr. Lucii Koubovou, kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Pro uzavření Dohody je nutný souhlas místně příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Kontaktní doba

středa: 10:00 – 16:00 hod.

 

Dokumenty k poskytování služby

Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Standard č. 2 – Ochrana práv a chráněných zájmů

Standard č. 3 – Prostředí a podmínky

Standard č. 4 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby

Standard č. 5 – Podpora přirozeného sociálního prostředí

Standard č. 9 – Pracovní postupy pověřené osoby

Standard č. 10 – Dohoda o výkonu pěstounské péče

Standard č. 11 – Předávání informací

Standard č. 12 – Změna situace

Standard č. 13 – Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 14 – Vyřizování a podávání stížností

Standard č. 15 – Rizikové, nouzové a havarijní situace

Standard č. 16 – Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí