Naše zdravotní sestřičky jsou prodlouženou pravou rukou paní doktorky. Ta k nám do Domova dochází 2 x týdně. Při akutním zhoršení zdravotního stavu nebo při náhlém úrazu sestřičky přivolají pomoc RZP. Sestřičky jsou v Domově přítomny 24 h denně. Podávají léky, aplikují injekce a obstarávají převazy či pomáhají s polohováním klienta.

Jak si sestřičku zavoláte? Velmi snadno pomocí signalizace na nočním stolku či v koupelně u sprchy, nebo oslovením kteréhokoliv ze zaměstnanců.

Do týmu patří i nutriční terapeutka, která se podílí na sestavování jídelníčku.

Dále v našem Domově máme 1 fyzioterapeutku. Ta pomáhá klientům se zlepšením či alespoň s udržením tělesné pohody. Zabývá se prevencí poruch pohybového aparátu a pracuje v týmu Bazální stimulace a Smyslové aktivizace.

Pravidelně cvičí s klienty ve skupině nebo individuálně dochází za seniory na pokoj. Hledá vhodné kompenzační pomůcky a učí klienty s nimi zacházet (nácviky chůze, vstávání z postele, apod.). Dopřává klientům perličkovou koupel a provádí masáže.

Fyzioterapie probíhá v pracovní dny od 7:30 h do 16:00 h.

Nad celou zdravotní péčí dohlíží sociálně zdravotní pracovnice, paní Milena Jedličková (kontakt, 727 807 650). Ta je přítomna v pracovní den od 6:30 h do 15:30 h a samozřejmě ve sjednaný čas, kdy jste se domluvili na schůzce. Úzce spolupracuje se sociální pracovnicí a to hlavně při nástupu nového klienta. Dále kontroluje a dbá na správnost práce sestřiček, evidenci úkonů v programu Preus a následně vykazuje úkony zdravotním pojišťovnám. Je prostředníkem mezi odbornými lékaři a sestřičkami.