SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

Už z názvu vyplývá, že se snažíme zapojit všechny smysly člověka. Jde o cílenou, na potřeby orientovanou aktivizaci. Cílem smyslové aktivizace je podpora nenásilné a přirozené komunikace mezi klientem a pracovníkem pomocí všech zachovaných zdrojů a smyslů. Prostřednictvím chutě, barev, vůně, zvuku a dotyku se snažíme vyvolat příjemný pocit a oživit dávnou vzpomínku. Jak je milé přivonět si jen tak ke květině a popovídat si o tom…Pracujeme v malých aktivizačních skupinkách, kde se naši klienti pravidelně setkávají a udržují společenský kontakt. Zakladatelkou konceptu je Lora Werner a nás školí Mgr. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Domova pro seniory Mistra Křišťana.

Fotogalerie Smyslové aktivizace

 

VALIDAČNÍ TERAPIE

Tento směr je postaven na pozorném naslouchání a empatii. Tento koncept je z velké části využíván pro seniory s postupující demencí, kteří ztrácí schopnost orientovat se v realitě. Pomocí pozorného naslouchání a empatie se snažíme porozumět prožívaným stavům – být s ním a být klientovi na blízku. Postupnými komunikačními kroky vedeme klienta žádoucím směrem k vyrovnanosti, abychom zabránili jeho nežádoucím aktivitám. V roce 2013 se skupina našich zaměstnanců zúčastnila kurzu Validace podle Naomi Feil® pod vedením lektorky Mgr. Márie Wirth PhD.

 

KINESTETICKÁ MOBILIZACE Viv-Arte

Kinestetika je také nazývána jako pohybový a komunikační koncept. Při péči o ležící klienty je nezbytnou součástí pro šetrnou manipulaci. Pohyb provádí pracovník společně s klientem a je vyvážený tak, aby se minimalizovaly bolestivé podněty klienta a zároveň si pracovník chrání záda. Od roku 2013 se proškolujeme v tomto novém směru péče o seniory. Naší vyučující lektorkou je Mgr. Hana Nedělková.