Tísňová péče je sociální služba, která dodává seniorům a osobám se zdravotním postižením pocit bezpečí a jistoty v případě krizové situace jako je nevolnost, slabost, pád, strach ze samoty, aj. Odborný personál zajistí pomoc 24 hodin denně.

Územní působnost: město Sušice a obce do 15 km

Službu poskytujeme i v domech s pečovatelskou službou v Sušici (Pod Svatoborem 56, Bašta 145)

Jak služba funguje:

  • v případě ohrožení života, zdraví nebo bezpečí stisknete tlačítko, kterým se aktivuje zařízení a okamžitě zavolá naši pomoc
  • zpětným zavoláním ověříme situaci a vyjíždíme na pomoc
  • zajistíme pomoc, zavoláme blízkým

 

Kolik zaplatíte?

ceník TP

Podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách služba tísňové péče obsahuje tyto základní činnosti:

– poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci

– sociálně terapeutické činnosti

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí