Domov důchodců

Domov pro seniory

Domov pro seniory je pobytová služba pro klienty, kteří nejsou schopni sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké nejsou schopny zajistit. Jedná se o celoroční pobyt s komplexní ošetřovatelskou péčí.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba poskytuje stejné služby jako pobytová služba domov pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací. Nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců. Cílem odlehčovací služby je pomoci rodině nebo blízké osobě postarat se o seniora v době, kdy má krátkodobý důvod, proč není schopna sama péči zajistit.

Před nástupem preferujeme osobní kontakt s budoucím klientem (rodinou), kdy nabízíme možnost návštěvy a prohlídky domova. Budoucí klient si tak udělá svoji představu o životě v domově. Dále poskytujeme potřebné informace, pomůžeme při vyplňování žádosti o přijetí, případně vyplnění žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud při jednání zjistíme, že žadatel potřebuje jiné služby, nabídneme kontakty na jiná zařízení.

Zdravotní péče v domově

V našem domově poskytují ambulantní zdravotní péči všeobecné sestry 24 hodin denně.
Praktický lékař k nám dochází 2x týdně, péči odborných lékařů zajišťujeme podle potřeb našich klientů.

Telefonní kontakty na oddělení klientů – 24 hodin denně:

odd. A (1. a 2. nadzemní podlaží) – 376 547 316
odd. B (3. nadzemní podlaží) – 376 547 317
odd. B (4. nadzemní podlaží) – 376 547 318

DZR 1.nadzemní podlaží – 373 749 360
DZR 2.nadzemní podlaží – 373 749 361