Odlehčovací služba

Pro seniory a zdravotně postižené občany, o které pečuje blízká osoba a potřebují s péčí pomoci.

Pobytová odlehčovací služba

O vašeho blízkého se postaráme v našem domově.

Terénní odlehčovací služba

O vašeho blízkého se postaráme u vás doma.