K dispozici máme 2 domy s pečovatelskou službou. Jeden na adrese Pod Svatoborem 56, kde je také sídlo terénních a ambulantních sociálních služeb. Zde máme 68 bytů, z toho je jich 14 o velikosti 1+1, které jsou určeny pro manželské, partnerské nebo rodičovské dvojice a 54 bytů pro jednotlivce. Druhý dům je kousek od náměstí, na adrese Bašta 145, kde je 17 bytů. Komunikační a dispoziční řešení obou objektů je bezbariérové.

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny občanům se sníženou soběstačností, kteří potřebují pečovatelské úkony. Byty jsou majetkem města Sušice, kde je také možné požádat o přidělení bytu. Bytovou agendu na Městském úřadě v Sušici zpracovává paní Lenka Kratejlová.

Informace o bydlení vám rádi podáme v kanceláři pečovatelské služby. Pokud máte zájem, je možné si domluvit i prohlídku našeho domu.