Naše zdravotní sestřičky jsou prodlouženou pravou rukou paní doktorky. Ta k nám do Domova dochází 2 x týdně. Při akutním zhoršení zdravotního stavu nebo při náhlém úrazu sestřičky přivolají pomoc RZP. Sestřičky jsou v Domově přítomny 24 h denně. Podávají léky, aplikují injekce a obstarávají převazy či pomáhají s polohováním klienta.

Jak si sestřičku zavoláte? Velmi snadno pomocí signalizace na nočním stolku či v koupelně u sprchy, nebo oslovením kteréhokoliv ze zaměstnanců.

Do týmu patří i nutriční terapeutka, která se podílí na sestavování jídelníčku.

Do zařízení dochází k pravidelným kontrolám také naše fyzioterapeutka. Při svých návštěvách pravidelně sleduje klienty, poskytuje drobné konzultace a doplňuje režim klientů o přirozené pohybové aktivity. Jejím cílem je nacházet vhodné podněty a stimuly, které udržují klienty v pravidelných pohybových činnostech tak, aby byly pravidelnou součástí celodenních návyků. Jednoduchá cvičení vychází z uvědomění si svého těla se zaměřením na vlastní schéma a přirozenou tělesnou orientaci. Stimulační cvičení poskytují podnět pomocí pohybových vjemů, které souvisí s vlastním prožitkem svalového pohybu a radosti z vykonané činnosti. Koordinační cvičení umožňuje klientům částečnou výdrž a koncentruje je více na prováděnou činnost a vlastní pohybovou aktivitu. Cvičení jemné motoriky je podnětnou součástí tréninku paměti a stimuluje vzpomínky na vykonanou činnost.
Všechna cvičení i jednotlivé nácviky vychází z konceptů Smyslová aktivizace, Bazální stimulace, Kinestetická mobilizace. Nově budou zařazeny Validační techniky jako podpůrný nástroj pro správnou komunikaci s lidmi v demenci.

Nad celou zdravotní péčí dohlíží sociálně zdravotní pracovnice, paní Milena Jedličková (kontakt, 727 807 650). Ta je přítomna v pracovní den od 6:30 h do 15:30 h a samozřejmě ve sjednaný čas, kdy jste se domluvili na schůzce. Úzce spolupracuje se sociální pracovnicí a to hlavně při nástupu nového klienta. Dále kontroluje a dbá na správnost práce sestřiček, evidenci úkonů v programu Preus a následně vykazuje úkony zdravotním pojišťovnám. Je prostředníkem mezi odbornými lékaři a sestřičkami.