Posláním
denního stacionáře Klíček je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojení se do běžného života. Dbáme na individuální přístup a snažíme se vycházet především z přání a požadavků samotného klienta. Cílem služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u klientů k takovým změnám, které mohou napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.

informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde)

Cílová skupina sociální služby
osoby s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením
ve věku od 16 do 64 let

Typ poskytované služby
denní stacionář dle § 46 zákona 108/2006 Sb.

Služba denního stacionáře je hrazená

Kontakty

Denní stacionář Klíček
Pod Nemocnicí 116
342 01 Sušice

mobil: 602 650 951
tel.: 373 700 050
e-mail: klicek@socialni-susice.cz

Informace pro zájemce o službu
Zájemce o využívání služby denního stacionáře se může o informace obrátit na Bc. Jitku Kozlovou (vedoucí terénních a ambulantních služeb), kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Následujícími kroky při jednání se zájemcem o službu je vyplnění žádosti službu, posouzení sociální situace klienta a míry potřebné podpory.

Naše motto
Chytíš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden večer, naučíš-li ho chytat ryby, nasytíš ho na celý život. (z čínského přísloví)

Otevírací doba denního stacionáře

Pondělí: 7:30 – 17:00
Úterý: 7:30 – 17:00
Středa: 7:30 – 17:00
Čtvrtek: 7:30 – 17:00
Pátek: 7:30 – 14:00