Z historie Domova

Kořeny Domova důchodců sahají do roku 1955, kdy se o seniory jako první staraly řádové sestry v zámku v Kněžicích. První zpráva z kroniky zní: „ Je ráno na Silvestra 1955. Otevírá se hlavní brána panského sídla; do něhož od jeho založení nesměla vkročit noha prostého člověka. Po deváté hodině dopolední přijel autobus ČSAD s 18 prvními obyvateli nového domova.“

V roce 2002 se Domov důchodců stěhuje do Sušice do nově upravené budovy bývalého Okresního úřadu, později interního a dětského oddělení sušické nemocnice. Slavnostní otevření se konalo 10. června 2002 za účasti starostky města, ředitelky domova, ředitele stavebního podniku, místopředsedy vlády ČR a dalších významných hostů. Kapacita nového Domova byla 96 lůžek + 1 lůžko odlehčovací služby. Rekonstrukce budov si vyžádala náklady 37.073.000,– Kč (z toho státní dotace 24.092.000,– Kč a Město Sušice 12.987.000,– Kč).

Nová historie Domova se píše od 1.1.2011, kdy došlo ke sloučení organizací – Dům penzion (Pod Svatoborem 56, Sušice) a Domov důchodců. Vzniká nová organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SUŠICE. Tímto se zlepšila návaznost a spolupráce obou organizací. Pro Domov důchodců byl významný rok 2013, kdy se prvorepubliková budova bývalých finančních úřadů začala proměňovat pro nový domov pro obyvatele Sušice a okolí, kteří trpí různými formami demence. Otevřelo se prvních čtrnáct lůžek domova se zvláštním režimem. Za provozu probíhala rekonstrukce a úpravy zbylých pater budovy tak, aby přesně o dva roky později – v říjnu 2015 mohla budova začít plně sloužit jako služba domova se zvláštním režimem a jako nejmladší součást Domova důchodců Sušice.