Domov se zvláštním režimem je jednou ze služeb Sociálních služeb Města Sušice, p. o. Poskytuje pobytovou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy nemoci nebo jiné formy demence. Kapacita Domova je 34 lůžek na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Poskytována je v komplexu budov Domova důchodců v Sušici – nábřeží Jana Seitze, č. p. 131.

Sociální služby Města Sušice, p. o.

nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

statutární zástupce: PhDr. Renata Vácová

zřizovatel: Město Sušice

bankovní spojení: 986 341 0217/0100, účet vedený u Komerční banky – pobočka Sušice

datová schránka: prpkh42

IČO: 492 07 482