Denní stacionář Klíček

Posláním denního stacionáře Klíček je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojení se do běžného života. Dbáme na individuální přístup a snažíme se vycházet především z přání a požadavků samotného klienta. Cílem služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u klientů k takovým změnám, které mohou napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.

informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Cílová skupina sociální služby

Služba je poskytována občanům ze Sušice a okolí s mentálním postižením středně těžkého a těžkého stupně, s kombinací mentálního a tělesného postižení a osobám se zdravotním postižením, kteří z důvodu postižení nejsou schopni bez pomoci sami nacházet způsoby zapojení se do běžného života vrstevníků.

Typ poskytované služby

Služba denního stacionáře je hrazená

Kontakty

Denní stacionář Klíček
Pod Nemocnicí 116
342 01 Sušice

mobil: 602 650 951
tel.: 373 700 050
e-mail: klicek@socialni-susice.cz

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o využívání služby denního stacionáře se může o informace obrátit se na Marii Pavelcovou ( vedoucí denního stacionáře),kde získá bližší informace, jak dále postupovat. Následujícími kroky při jednání se zájemcem o službu je vyplnění žádosti o službu, posouzení sociální situace klienta a míry potřebné podpory.

Naše motto

Chytíš-li člověku rybu, nasytíš ho na jeden večer, naučíš-li ho chytat ryby, nasytíš ho na celý život. (z čínského přísloví)

Otevírací doba denního stacionáře

Pondělí:7:00 – 17:00
Úterý: 7:00 – 17:00
Středa:7:00 – 17:00
Čtvrtek: 7:00 – 17:00
Pátek:7:00 – 14:00