Kdo a proč jsme?

Domov důchodců je komplex budov na nábřeží Jana Seitze v Sušici, kde jsou poskytovány pobytové služby seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.

Jednou z nabízených služeb je domov pro seniory, která je určena seniorům, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naopak není pro ty, kteří potřebují trvalou péči ve zdravotnickém zařízení a trpí závislostí na návykových látkách.

Naším posláním je za přispění všech zaměstnanců vytvářet náhradní prostředí domova, kde se můžou klienti cítit příjemně a bezpečně. Klademe důraz na podporu a udržení soběstačnosti uživatelů individuální přístupem. Naší snahou je zachovávat vazby s rodinou a blízkými osobami.

DD celek             Budovy Domova důchodců

fotka DD       Budova služby domova pro seniory