Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Nabízené aktivity napomáhají k udržování sociálních kontaktů, udržují psychickou i fyzickou kondici a podporují aktivní občanství. Pomáhají překonávat nepříznivou sociální situaci způsobenou vyšším věkem, zdravotním postižením, odchodem do důchodů, odchodem partnera, ztrátou přátel, pracovním zaneprázdněním rodiny, přestěhováním do domu s pečovatelskou službou.

 

Cíle služby:

  • snížení rizika sociální izolace z důvodu věku, zdravotního stavu
  • zlepšení psychického i fyzického zdraví
  • posílení soběstačnosti a nezávislosti v běžném životě

 

Nabídka aktivit:

  • trénink paměti, Virtuální univerzita třetího věku
  • cvičení
  • procvičování jemné motoriky (ruční práce, výroba dekorací, vaření, aj.)
  • nácvik práce s moderními technologiemi
  • práce na počítači, internet
  • přednášky

 

Skupinová aktivizace se koná ve společných prostorách domu s pečovatelskou službou a to ve všední dni v dopoledních hodinách dle měsíčního harmonogramu. Individuální aktivizace probíhá v domácnosti klientů nebo v aktivizační místnosti dle domluvy.