V roce 2009 se v Domově zahájila virtuální výuka – Univerzitu třetího věku (dále U3V). Garantem je PEF ČZU v Praze a organizátorem pro nás jsou Sociální služby Města Sušice. Výuku u nás v domově vede proškolená lektorka, Marie Pavelcová (nepedagogický výchovný pracovník).

První přednáška pro naše studenty byla na téma Astronomie, dále např. Lesnictví, Čínská medicína v naší zahrádce, Umění rané renesance v Itálii.

Výuka probíhá ve společenské místnosti, virtuální přednášku promítáme na plátno a celou hodinu je vždy přítomna lektorka, s kterou na konci hodiny studenti vyplňují závěrečný test. Lektorka dále vypracované testy odesílá na fakultu.

Každý semestr je slavnostně ukončen, studentům jsou předány diplomy.

Za dobu, kdy naše U3V běží, dosáhli naši 4 klienti osvědčení o absolutoriu.