„Pořád máme co dělat“, říkají naši klienti…  A proto pro naše klienty připravují 2 pracovnice „volnočasových aktivit“ (nepedagogický výchovný pracovník) množství různorodých aktivit! Kromě pravidelných denních činností přizpůsobujeme program tradičním svátkům (Vánoce, Velikonoce, masopustní veselí) a ročnímu období (pečení vuřtů, houbaření, marmeládování, bylinkaření) a hlavně spontánní náladě.

 

 Aktuální program na měsíc únor:

6.2.     od 9.30 hod.     Slavnostní předání pamětních listů U3V za zimní                                                               semestr na téma „České dějiny a jejich souvislosti“                                                             I. přednáška U3V na téma „Pěstování a využití jedlých                                                       a léčivých hub“

7.2.     od 15.00 hod.    Divadelní vystoupení žáků ze ZŠ Dlouhá Ves                                                                       s pohádkou „Princezna ze mlejna“

12.2.    od 13.45 hod.    Poutavá přednáška p. Šustra o Irsku

13.2.    dopoledne         Masopustní průvod masek žáků ze ZŠ TGM

13.2.    od 13.45 hod.    Masopustní veselí s harmonikářem p. Drahovzalem                                                            a bohatou tombolou

15.2.    od 10.00 hod.    Návštěva klientů v ZŠ Lerchova

20.2.    od 9.30 hod.     II. přednáška U3V na téma „Pěstování a využití                                                                  jedlých a léčivých hub“

20.2.    od 10.00 hod.   Hudební vystoupení flétniček v podání žáků ze 4.A                                                            ze ZŠ TGM pod vedení PaedDr. Hupkové

 

V tvořivých dílnách vyrábíme: jarní prostírání, veselé květináče. V kuchyňce budeme péct masopustní koblihy.

 

Připravujeme:
– posezení věnované MDŽ

                                                                       *změna programu vyhrazena